WORKSHOP – Biến đam mê F&B thành Full-time Content Creator

Bạn sẽ tìm thấy toàn bộ hành trình xây dựng từ số 0 tới thời điểm hiện tại của mình – để bạn cũng có thể xây dựng cho bản thân một công việc thú vị, bền vững cùng một thu nhập hấp dẫn với đam mê F&B của mình.