Hà Nội ngày giãn cách

Một album nhỏ mình chụp Hà Nội về đêm, những ngày đầu khi Chỉ thị 16 được áp dụng.