Senna wellness retreat – Bắc Ninh

Senna wellness retreat Bắc Ninh

Senna Wellness Retreat – một khu nghỉ dưỡng đầy cảm hứng mới mở tại Bắc Ninh có thể giúp bạn và mình khám phá ra sức mạnh của nội tại, hay đơn thuần là không gian để thư giãn và nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.